Zwrot towaru

Jeśli zechcesz zwrócić towar zakupiony na naszej stronie, odeślij go w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, na własny koszt, wraz z formularzem odstąpienia od umowy, na adres:

Honestan sp. z o.o.
Wiosenna 6
64-761 Krzyż Wielkopolski

z dopiskiem "ZWROT".

W przypadku, gdy nie będzie możliwe dostarczenie nam towaru w podanym wyżej terminie, poinformuj nas o swojej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, najlepiej drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni, wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, odeślij do nas produkt na powyższy adres.

Pieniądze za zakupiony towar zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od momentu poinformowania nas o chęci odstąpienia od umowy. Honestan sp. z o.o. może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

Pieniądze przelewamy na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy.

--------------------------------------------------------------------------------

Prawo do odstąpienia od umowy

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Honestan sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Honestan sp. z o.o. Wiosenna 6, 64-761 Krzyż Wlkp. / adres poczty elektronicznej: odstapienia@ehe.pl). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).
  • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).
  • W przypadku odstąpienia od umowy Honestan sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Honestan sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Honestan sp. z o.o. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.
  • Honestan sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy odesłać na własny koszt na adres: Honestan sp. z o.o. Wiosenna 6, 64-761 Krzyż Wlkp. w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Martes Sport Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
  • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.